Raporty bieżące 2010

aport bieżący ESPI 5-2010
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący ESPI 4-2010
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji publicznych
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 3-2010

Zawiadomienie o transakcji osoby powiązanej
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący ESPI 2-2010
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 1-2010

Rozpoczęcie korzystania z ESPI
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 16-2010
Zawarcie znaczącej umowy
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI  15-2010
Zawarcie znaczącej umowy
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 14-2010
Raport kwartalny za III kwartał 2010r uzupełniony
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 13-2010
Informacja o aktualizacji prognoz na 2010r zawartych w Dokumencie Informacyjnym
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 12-2010
Raport kwartalny za III kwartał 2010r
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 11-2010
Złożenie nowych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach funduszy UE 1.4 Innowacyjna Gospodarka
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 10-2010
Decyzja o przyznaniu dofinansowania z funduszu UE (1.4-4.1) na lek MabionCD20
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 9-2010
Zawarcie umowy dotyczącej rozwoju i optymalizacji w skali przemysłowej leku MabionCD20
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 8-2010
Zakończenie rokowań w sprawie zyskania zezwolenia na działalność w ramach ŁSSE
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 7-2010
Raport kwartalny za II kwartał 2010r.
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 6-2010
Harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2010r.
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 5-2010
Animator dla akcji serii I-Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 4-2010
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 3-2010
Wniosek Mabion SA do GPW o wyznaczenie na dzień 10.08.2010r pierwszego dnia notowania akcji serii I na NC
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 2-2010
Decyzja Zarządu GPW o wprowadzeniu 1.900.000 akcji serii I Mabion SA do obrotu na rynku NC
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 1-2010
Uzyskanie dostępu do elektronicznej bazy Informacji (EBI) przez Mabion SA
Do pobrania: [pobierz]