Raporty bieżące 2011

Raport bieżący ESPI 16-2011
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący ESPI 15-2011
Nabycie akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący ESPI 14-2011
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Do pobrania:[pobierz]
Raport bieżący ESPI 13-2011
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący ESPI 12-2011
Nabycie akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący ESPI 11-2011
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji publicznych
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący ESPI 10-2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 22.06.2011
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący ESPI 9-2011
Zawiadomienie od akcjonariusza o nabyciu akcji emitenta
Do pobrania:[pobierz]
Raport bieżący ESPI 8-2011
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący ESPI 7-2011
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący ESPI 6-2011
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 23-2011
Uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie leków z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF)
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 22-2011
Zakończenie procedury Scientifical Advice w Europejskim Urzędzie ds Leków (EMA) w zakresie rozwoju jakościowego, nieklinicznego i klinicznego leku
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 20-2011
Korekta terminu przekazania raportu za III kwartał 2011
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 19-2011
Decyzja o rekomendowaniu do dofinansowania
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 18-2011
Zmiany w radzie nadzorczej spółki
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 17-2011
Zmiany w zarządzie spółki
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 16-2011
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 15-2011
Raport kwartalny za II kwartał 2011r
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 14-2011
Korekta raportu bieżącego EBI 1/2011
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 13-2011
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.06.2011r
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: Raport uchwały WZA z dn.22.06.2011 [pobierz]
Raport bieżący EBI 12-2011
Zawiadomienie GIF o planowanej inspekcji w zakresie uzyskania zezwolenia na wytwarzanie
leków do badań klinicznych
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 11-2011
Informacja o zakończeniu protokołu badania klinicznego MabionCD20 w zakresie PK/PD
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 10-2011
Zawarcie umowy na rozpoczęcie testów klinicznych MabionCD20 w chłoniakach
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 9-2011
Zawarcie umowy na rozpoczęcie testów klinicznych MabionCD20 w RZS
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 8-2011
Raport roczny za 2010r

Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 7-2011
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010r.
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 6-2011
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 5-2011
Raport kwartalny za I kwartał 2011r
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: RAPORT KWARTALNY za IQ [pobierz]

Raport bieżący EBI 4-2011

Informacje o postępie rozwoju leku MabionCD20
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 3-2011

Raport kwartalny Mabion SA za IV kwartał 2010r
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: RAPORT KWARTALNY IVQ [pobierz]
Raport bieżący EBI 2-2011
Informacja Mabion SA w przedmiocie stosowania zasad Dobrych Praktyk
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: Oświadczenie w sprawie Stosowania Dobrych Praktyk [pobierz]
Raport bieżący EBI 1-2011
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2011
Do pobrania: [pobierz]