Raporty bieżące 2012

Raport bieżący ESPI 27-2012
Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 26-2012
Zbycie znacznego pakietu akcji Spółki
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 25-2012
Nabycie znacznego pakietu akcji Spółki
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 24-2012
Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 23-2012
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 22-2012
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 21-2012
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 20-2012
Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Do pobrania:  [pobierz]

Raport bieżący ESPI 19-2012
Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 18-2012
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący ESPI 17-2012 
Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

Do pobrania: [pobierz]
Raport bieżący EBI 45-2012
Raport okresowy spółki za III kwartał 2012r. po korekcie
Do Pobrania: [pobierz]
Załącznik: [pobierz]

Raport bieżący EBI 44-2012
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r.
Do Pobrania: [pobierz]
Załącznik: [pobierz]

Raport bieżący EBI 43-2012
Informacja na temat treści uchwał podjętych przez NWZA spółki w dniu 12 grudnia 2012 r.
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 42-2012
Złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej w polskiej Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 41-2012
Informacja na temat zakończenia wspólnej procedury Scientific Advice w Europejskim Urzędzie ds. Leków (EMA) oraz Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA)
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 40-2012
Raport za III kwartał 2012 roku
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 39-2012
Informacja zarządu na temat celu zwołania NWZA
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 38-2012
Informacja dotyczący zwołania NWZA
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący  EBI 37-2012
Złożenie kompletu dokumentacji dla badania klinicznego MabionCD20 w gruzińskim Ministerstwie Zdrowia
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący  EBI 36-2012
Złożenie kompletu dokumentacji dla badania klinicznego MabionCD20 w rosyjskim Ministerstwie Zdrowia
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący  EBI 35-2012
Złożenie kompletu dokumentacji dla badania klinicznego MabionCD20 w Ukraińskim Ministerstwie Zdrowia
Do Pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 34-2012
Złożenie wniosku wraz z dokumentacją projektową o pozwolenie na budowę Biotechnologicznego Kompleksu Naukowo-Przemysłowego
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 33-2012
Złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej dla badania klinicznego MabionCD20 w Serbskim Ministerstwie Zdrowia
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 32-2012
Złożenie kompletu dokumentacji badawczej i prawnej dla badania klinicznego MabionCD20 w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów (RZS) w Litewskim Ministerstwie Zdrowia
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 31-2012
Podpisanie listu intencyjnego z firmą farmaceutyczną z siedzibą w Libanie dot. dystrybucji leku Mabion CD20 w krajach Bliskiego Wschodu
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 30-2012
Odwołanie i rezygnacja z publikacji prognoz wyników finansowych
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 29-2012
Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r.
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 28-2012
Raport okresowy za II kwartał 2012
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 27-2012
Podpisanie listu intencyjnego z firmą farmaceutyczną Human Bioscience z siedzibą w Kolumbii
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 26-2012
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 25-2012
Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na ZWZA w dniu 28.06.2012
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 24-2012 
Treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki w dniu 28.06.2012
Do pobrania:[pobierz]
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 23-2012 
Korekta raportu nr 13-2012 z dnia 15.05.2012 – Raport Kwartalny  Mabion S.A. za I kwartał 2012 roku.
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 22-2012   
Podpisanie listu intencyjnego z firmą farmaceutyczną z siedzibą w Turcji
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 21-2012  
Podpisanie umowy precyzującej przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20 w RZS
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 20-2012
Raport roczny
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 19-2012
Podpisanie listu intencyjnego z firmą farmaceutyczną z siedzibą w Chorwacji dot. rynków Chorwacja, Słowenia, Serbia, Bośnia i Hercegowina
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 18-2012
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Mabion S.A.  na dzień 28.06.2012 oraz projekty uchwał
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 17-2012
Podpisanie finalnej umowy przenoszącej prawa własności na działkę inwestycyjną w ŁSSE
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 16-2012
Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki Mabion S.A. w dniu 24 maja 2012 r
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 15-2012
Podpisanie listu intencyjnego z firmą farmaceutyczną Sothema Laboratories, Maroko
Do pobrania:  [pobierz]

Raport bieżący EBI 14-2012
Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki Mabion S.A. w dniu 16 maja 2012 r
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 13-2012
Raport okresowy za I kwartał 2012
Do pobrania [pobierz]
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 12-2012
Aktualizacja do treści uchwał podjętych przez NWZA Spółki Mabion S.A. w dniu 04 kwietnia 2012 r. – niespełnienie warunku wskazanego w § 4 uchwały nr 8/IV/2012
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 11-2012 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: akt notarialny: [pobierz]

Raport bieżący EBI 10-2012
Uzyskanie zezwolenia na inwestycję w ŁSSE
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 9-2012 
Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki Mabion S.A. w dniu 04.04.2012

 Do pobrania: [pobierz]
 Do pobrania: Akt notarialny: [pobierz]

Raport bieżący EBI 8-2012
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 7-2012
Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 6-2012
Uzupełnienie do projektów uchwał NWZA Mabion S.A. zwołanego na dzień 04.04.2012
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: Uchwała Zarządu w sprawie wyłączenia PP akcji [pobierz]
Do pobrania: Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia PP akcji [pobierz]

Raport bieżący EBI 5-2012
Pozytywne zakończenie rokowań w ŁSSE
Do pobrania: [pobierz]

Raport bieżący EBI 4-2012
Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza na NWZA
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: Wniosek akcjonariusza o zmianę uchwały [pobierz]

Raport  bieżący EBI 3-2012
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Do pobrania: [pobierz]

Raport okresowy EBI 2-2012
Raport okresowy za IV kwartał 2011
Do pobrania: [pobierz]
Do pobrania: Mabion Raport kwartalny [pobierz]

Raport bieżący EBI 1-2012
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2012
Do pobrania: [pobierz]