Dokumenty korporacyjne

Statut Spółki
Do pobrania: [pobierz]

Regulamin Zarządu Mabion S.A. 
Do pobrania: [pobierz]

Regulamin Rady Nadzorczej Mabion S.A. 
Do pobrania: [pobierz]

Regulamin Walnych Zgromadzeń Mabion S.A.
Do pobrania: [pobierz]

Prospekt emisyjny
Do pobrania:[pobierz]

Wybrane dane finansowe
Do pobrania:[pobierz]
Dane pochodzą ze zbadanych sprawozdań finansowych Spółki, które są zamieszczone na jej stronie internetowej http://old.mabion.eu/raporty-okresowescan0005