Doświadczenie

Mabion posiadł kompetencję wytwarzania dowolnych leków biotechnologicznych od fazy projektowania, poprzez wybór platformy i technologii wytwarzania, aż do wyprodukowania gotowego leku. Umiejętność przeprowadzenia całości prac nad powstaniem leku biotechnologicznego posiada zaledwie kilka firm w Europie.

Spółka zbudowała doświadczony zespół złożony z profesorów, doktorów i magistrów biotechnologii, biologii molekularnej, chemii itp., zdolnych stawić czoła każdemu wyzwaniu dotyczącemu projektowania i wytwarzania leków biotechnologicznych.