Kalendarz inwestora

 Kalendarium wydarzeń inwestorskich:

Zarząd Spółki Mabion S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

– jednostkowy raport roczny za 2015 rok: 21 marca 2016 r.
– jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2016 roku: 11 maja 2016 r.
– jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2016 roku: 31 sierpnia 2016 r.
– jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2016 roku: 8 listopada 2016 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.