Kariera

 

Dział Badań i Rozwoju

Stanowisko: Biotechnolog

Firma: MABION S.A.

Obszar działania firmy: Biofarmacja

Miejsce pracy: Łódź / Konstantynów Łódzki

Wymagane umiejętności

 • wykształcenie wyższe – biotechnologia, biologia molekularna;
 • doświadczenie z zakresu prowadzenia kultur linii komórek ssaczych;
 • doświadczenie z zakresu cytometrii przepływowej;
 • doświadczenie w pracy z komórkami krwi (hodowla oraz analityka);
 • znajomość technik immunoenzymatycznych;
 • znajomość technik biologii molekularnej, inżynierii genetycznej;
 • umiejętność pracy z literaturą naukową oraz wytycznymi europejskimi i amerykańskimi;
 • doświadczenie z zakresu walidacji metod analitycznych;
 • umiejętność pracy w zespole.

Zgłoszenie powinno zawierać:   CV ze zdjęciem (z zaznaczeniem wymaganych ogłoszeniem umiejętności)  i list motywacyjny,  format tytułu maila: NAZWISKO_IMIĘ_ETAT
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  13.10.2016 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się  20.10.2016 

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności w ww. terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

http://www.old.mabion.eu

 

Stanowisko:  Biostatystyk

Firma: MABION S.A.

Obszar działania firmy: Biofarmacja

Miejsce pracy: Łódź / Konstantynów Łódzki


Wymagane umiejętności

 • Wykształcenie wyższe: matematyka, statystyka lub pokrewne
 • Znajomość metod analizy statystycznej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze i publikacjach naukowych
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność rozwiązywania problemów oraz zdolności analityczne
 • Mile widziane doświadczenie w branży farmaceutycznej, znajomość pracy w systemie GMP, dodatkowe wykształcenie w kierunku: biologia, farmacja, chemia, biotechnologia

Zadania

 • Zbieranie danych i analiza trendów z analiz leków biopodobnych
 • Zbieranie danych i analiza trendów z badań środowiska wytwarzania
 • Planowanie i analiza danych z walidacji metod analitycznych
 • Zbieranie danych i przedstawianie wyników do raportów z badań stabilności leków biotechnologicznych
 • Analiza statystyczna danych z analiz biologicznych
 • Kontrola zgodności danych w raportach analitycznych

Zgłoszenie powinno zawierać:   CV ze zdjęciem (z zaznaczeniem wymaganych ogłoszeniem umiejętności) i list motywacyjny,  format tytułu maila: NAZWISKO_IMIĘ_ETAT

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  13.10.2016 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się  20.10.2016 

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności w ww. terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

http://www.old.mabion.eu

 

Stanowisko:  Specjalista ds. walidacji i kwalifikacji

Firma: MABION S.A.

Obszar działania firmy: Biofarmacja

Miejsce pracy: Łódź / Konstantynów Łódzki

 

Wymagane umiejętności

 • Wykształcenie wyższe: biologia, biotechnologia, chemia, farmacja lub pokrewne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze i publikacjach naukowych
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność
 • Znajomość zasad walidacji/kwalifikacji metod analitycznych
 • Doświadczenie w branży farmaceutycznej, znajomość pracy w systemie GMP

Zadania

 • Planowanie walidacji metod badawczych: fizykochemicznych i biologicznych
 • Wyszukiwanie informacji na temat walidacji metod w literaturze i publikacjach naukowych
 • Sporządzanie protokołów i raportów z walidacji metod analitycznych
 • Nadzorowanie przebiegu walidacji
 • Analiza danych z walidacji
 • Przeprowadzanie analizy ryzyka oraz walidacji dla systemów skomputeryzowanych
 • Nadzór na procesem wprowadzania zmian oraz autoryzacji w systemach skomputeryzowanych

Zgłoszenie powinno zawierać:   CV ze zdjęciem (z zaznaczeniem wymaganych ogłoszeniem umiejętności) i list motywacyjny,  format tytułu maila: NAZWISKO_IMIĘ_ETAT

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  13.10.2016 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się  20.10.2016 

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności w ww. terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

http://www.old.mabion.eu

 

Stanowisko:  Biochemik

Firma: MABION S.A.

Obszar działania firmy: Biofarmacja

Miejsce pracy:  Konstantynów Łódzki

Wymagane umiejętności

 • wykształcenie wyższe – biotechnologia, biochemia lub chemia;
 • znajomość biochemicznych i fizykochemicznych metod analizy białek;
 • merytoryczne podstawy i doświadczenie z zakresu chromatografii białek (oczyszczanie białek – chromatografia powinowactwa, jonowymienna);
 • merytoryczne podstawy i doświadczenie z zakresu chromatografii białek (analityka białek – chromatografia jonowymienna, odwróconych faz, sito molekularne);
 • merytoryczne podstawy i doświadczenie w analizie białek z zastosowaniem spektroskopii mas (mapowanie peptydowe, analiza profilu glikozylacji białka, analiza stopnia biotynylacji białka, i inne);
 • umiejętność pracy z literaturą naukową oraz wytycznymi europejskimi i amerykańskimi;
 • umiejętność pracy w zespole.

Opis stanowiska i podstawowe obowiązki:

 • zaangażowanie w czynności związane z rozwojem i optymalizacją procesu oczyszczania białek rekombinowanych (w tym przeciwciał monoklonalnych) w skali laboratoryjnej;
 • zaangażowanie w panel badań „forced degradation” białek rekombinowanych;
 • udział w rozwoju, optymalizacji, kwalifikacji i walidacji fizykochemicznych metod analizy białek rekombinowanych;
 • udział w optymalizacji etapu fermentacji na poziomie fizykochemicznej analizy białek rekombinowanych;
 • dokumentacja pracy zgodnie z wytycznymi systemu jakości

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę;
 • praca w systemie zadaniowym;
 • praca w systemie jakości GMP/GLP;
 • możliwość awansu na stanowisko Młodszego Specjalistę Biochemika i Specjalistę Biochemika (procedura awansu)

Zgłoszenie powinno zawierać:   CV ze zdjęciem (z zaznaczeniem wymaganych ogłoszeniem umiejętności) i list motywacyjny,  format tytułu maila: NAZWISKO_IMIĘ_ETAT

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  13.10.2016 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się  20.10.2016 

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności w ww. terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

http://www.old.mabion.eu

 

Dział Wytwarzania

Stanowisko: Informatyk/ automatyk

Firma: MABION SA

Obszar działania firmy: Biofarmacja

Miejsce pracy: Konstantynów Łódzki/ Łódź

Wymagane umiejętności :

 • koordynowanie działań w obszarze automatyzacji rozwiązań dla produkcji farmaceutycznej
 • znajomość systemów elektronicznych i automatyki
 • znajomość mechaniki ogólnej i operacji IT
 • umiejętność pracy w zespołach projektowych, w tym międzynarodowych
 • opracowywanie i wdrażanie nowych aplikacji automatyzacji operacji IT
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz rysunku technicznego
 • zdolności manualne
 • zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • Mile widziana znajomość sterowników PLC oraz systemów skomputeryzowanych opartych o SCADA

Opis stanowiska:

 • praca w systemie zmianowym (zmiany noce dodatkowo płatne)
 • praca w systemie jakości GMP
 • zaangażowanie w kontrolę, kwalifikację i konserwację innowacyjnej linii technologicznej do produkcji leku biotechnologicznego oraz innych instalacji charakterystycznych dla wytwórni produkcji sterylnej

Wymogi formalne zgłoszenia: CV ze zdjęciem, list motywacyjny, format tytułu maila: NAZWISKO_IMIĘ_ETAT
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:     30.09. 2016.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki
http://www.old.mabion.eu

 

Stanowisko: Biotechnolog Procesowy

Specjalizacja: DeBio

Firma: MABION SA

Obszar działania firmy: Biofarmacja

Miejsce pracy: Konstantynów Łódzki

Wymagane umiejętności:

 • wykształcenie wyższe
 • wiedza z zakresu biochemii i preparatyki przeciwciał monoklonalnych
 • szeroka wiedza z zakresu biotechnologicznych procesów wytwarzania przeciwciał monoklonalnych
 • doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórek ssaczych w bioreaktorach (ekspresja przeciwciał monoklonalnych)
 • wiedza i doświadczenie w procesach zbioru komórek po hodowli bioreaktorowej i wstępnego oczyszczania materiału
 • znajomość zasad pracy sterylnej
 • znajomość zasad przygotowania roztworów i buforów
 • znajomość oprogramowania – pakiet Office
 • znajomość  języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • doskonała organizacja pracy
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • mile widziane:
  –  doświadczenie w pracy zgodnej z zasadami GMP
  –  doświadczenie na podobnym stanowisku

Opis stanowiska i podstawowe obowiązki:

 • prowadzenie sterylnej hodowli komórek ssaczych w produkcji leku biotechnologicznego w oparciu o innowacyjną technologię
 • obsługa najnowocześniejszych urządzeń procesowych składających się na linię technologiczną
 • udział w optymalizacji i walidacji procesu wytwarzania
 • dokumentacja procesu wytwarzania leku
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji systemowej
 • praca zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami (w tym higienicznymi)

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • praca w systemie zmianowym (zmiany nocne dodatkowo płatne)
 • praca w systemie jakości GMP
 • możliwość awansu na wyższe stanowiska oraz stanowiska funkcyjne (procedura awansu przeprowadzana co 6 miesięcy)
 • możliwość wyboru i rozwoju w kliku różnych specjalizacjach procesowych
 • dla wybranych – udział w dodatkowych, ciekawych projektach naukowych

Wymogi formalne zgłoszenia: CV ze zdjęciem, list motywacyjny, format tytułu maila: NAZWISKO_IMIĘ_ETAT
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  13.10.2016 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się  20.10.2016 

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności w ww. terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

http://www.old.mabion.eu

 

Stanowisko: Biotechnolog Procesowy

Specjalizacja: ExACross

Firma: MABION SA

Obszar działania firmy: Biofarmacja

Miejsce pracy: Konstantynów Łódzki

Wymagane umiejętności:

 • wykształcenie wyższe
 • wiedza z zakresu biochemii i preparatyki przeciwciał monoklonalnych
 • szeroka wiedza z zakresu chromatografii i filtracji przeciwciał monoklonalnych
 • doświadczenie w prowadzeniu procesów oczyszczania przeciwciał monoklonalnych
 • umiejętność przygotowania roztworów i buforów
 • znajomość oprogramowania – pakiet Office
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • doskonała organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność
 • mile widziane:
  –  doświadczenie w pracy zgodnej z zasadami GMP
  –  znajomość zasad pracy sterylnej
  –  doświadczenie na podobnym stanowisku

Opis stanowiska i podstawowe obowiązki:

 • prowadzenie sterylnej produkcji leku biotechnologicznego w procesie opartym o innowacyjną technologię
 • obsługa najnowocześniejszych urządzeń procesowych składających się na linię technologiczną
 • udział w optymalizacji i walidacji procesu wytwarzania
 • dokumentacja procesu wytwarzania leku
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji systemowej
 • praca zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami (w tym higienicznymi)

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • praca w systemie zmianowym (zmiany nocne dodatkowo płatne)
 • praca w systemie jakości GMP
 • możliwość awansu na wyższe stanowiska oraz stanowiska funkcyjne (procedura awansu przeprowadzana co 6 miesięcy)
 • możliwość wyboru i rozwoju w kliku różnych specjalizacjach procesowych
 • dla wybranych – udział w dodatkowych, ciekawych projektach naukowych

Wymogi formalne zgłoszenia: CV ze zdjęciem, list motywacyjny, format tytułu maila: NAZWISKO_IMIĘ_ETAT
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  13.10.2016 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się  20.10.2016 

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności w ww. terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

http://www.old.mabion.eu

 

Stanowisko: Technik Bioprocesowy

Specjalizacja: DeBio

Firma: MABION SA

Obszar działania firmy: Biofarmacja

Miejsce pracy: Konstantynów Łódzki

Wymagane umiejętności:

 • wykształcenie wyższe
 • wiedza z zakresu biochemii (przede wszystkim przeciwciał monoklonalnych)
 • wiedza i doświadczenie z zakresu prowadzenia hodowli komórek ssaczych
 • znajomość zasad pracy sterylnej
 • znajomość zasad przygotowania roztworów i buforów
 • znajomość oprogramowania – pakiet Office
 • doskonała organizacja pracy
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • mile widziane:
  –  doświadczenie w pracy zgodnej z zasadami GMP
  –  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  –  doświadczenie na podobnym stanowisku

Opis stanowiska i podstawowe obowiązki:

 • zaangażowanie w czynności związane ze sterylną produkcją leku biotechnologicznego w procesie opartym o innowacyjną technologię
 • obsługa najnowocześniejszych urządzeń procesowych składających się na linię technologiczną
 • przygotowanie buforów i roztworów
 • praca zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami (w tym higienicznymi)
 • dokumentacja procesu wytwarzania leku
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji systemowej

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • praca w systemie zmianowym (zmiany nocne dodatkowo płatne)
 • praca w systemie jakości GMP
 • możliwość awansu na wyższe stanowiska oraz stanowiska funkcyjne (procedura awansu przeprowadzana co 6 miesięcy)
 • możliwość wyboru i rozwoju w kliku różnych specjalizacjach procesowych

Wymogi formalne zgłoszenia: CV ze zdjęciem, list motywacyjny, format tytułu maila: NAZWISKO_IMIĘ_ETAT
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  13.10.2016 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się  20.10.2016 

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności w ww. terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

http://www.old.mabion.eu

 

Stanowisko: Technik Bioprocesowy

Specjalizacja: ExACross

Firma: MABION SA

Obszar działania firmy: Biofarmacja

Miejsce pracy: Konstantynów Łódzki

Wymagane umiejętności:

 • wykształcenie wyższe
 • wiedza z zakresu biochemii (przede wszystkim przeciwciał monoklonalnych)
 • wiedza i doświadczenie z zakresu chromatografii i filtracji białek
 • znajomość zasad przygotowania roztworów i buforów
 • znajomość oprogramowania – pakiet Office
 • doskonała organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność
 • mile widziane:
  –  doświadczenie w pracy zgodnej z zasadami GMP
  –  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  –  znajomość zasad pracy sterylnej
  –  doświadczenie na podobnym stanowisku

Opis stanowiska i podstawowe obowiązki:

 • zaangażowanie w czynności związane ze sterylną produkcją leku biotechnologicznego w procesie opartym o innowacyjną technologię
 • obsługa najnowocześniejszych urządzeń procesowych składających się na linię technologiczną
 • przygotowanie buforów i roztworów
 • praca zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami (w tym higienicznymi)
 • dokumentacja procesu wytwarzania leku
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji systemowej

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • praca w systemie zmianowym (zmiany nocne dodatkowo płatne)
 • praca w systemie jakości GMP
 • możliwość awansu na wyższe stanowiska oraz stanowiska funkcyjne (procedura awansu przeprowadzana co 6 miesięcy)
 • możliwość wyboru i rozwoju w kliku różnych specjalizacjach procesowych

Wymogi formalne zgłoszenia: CV ze zdjęciem, list motywacyjny, format tytułu maila: NAZWISKO_IMIĘ_ETAT
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  13.10.2016 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się  20.10.2016 

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności w ww. terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

http://www.old.mabion.eu

 

Stanowisko: Technik Produkcji

Firma: MABION SA

Obszar działania firmy: Biofarmacja

Miejsce pracy: Konstantynów Łódzki

Wymagane umiejętności:

 • wykształcenie średnie
 • znajomość zasad przygotowania roztworów i buforów
 • znajomość zasad sterylizacji parowej, sterylizacji suchym powietrzem, depirogenizacji chemicznej
 • znajomość zasad mycia szkła laboratoryjnego
 • znajomość obsługi urządzeń takich jak: autoklaw, suszarka laboratoryjna, zgrzewarka, pH-metr, konduktormetr
 • znajomość oprogramowania – pakiet Office
 • doskonała organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • mile widziane:
  –  doświadczenie w pracy zgodnej z zasadami GMP
  –  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  –  doświadczenie na podobnym stanowisku

Opis stanowiska i podstawowe obowiązki:

 • zaangażowanie w czynności związane ze sterylną produkcją leku biotechnologicznego w procesie opartym o innowacyjną technologię
 • mycie, sterylizacja i depirogenizacja szkła laboratoryjnego
 • przygotowanie buforów i roztworów
 • przygotowanie środków myjących i dezynfekcyjnych
 • utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach Wytwórni i na stanowisku pracy
 • praca zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami (w tym higienicznymi)
 • dokumentacja procesu wytwarzania leku

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • praca w systemie zmianowym (zmiany nocne dodatkowo płatne)
 • praca w systemie jakości GMP
 • możliwość awansu na wyższe stanowiska oraz stanowiska funkcyjne (procedura awansu przeprowadzana co 6 miesięcy)
 • możliwość wyboru i rozwoju w kliku różnych specjalizacjach procesowych

Wymogi formalne zgłoszenia: CV ze zdjęciem, list motywacyjny, format tytułu maila: NAZWISKO_IMIĘ_ETAT
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  13.10.2016 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się  20.10.2016 

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności w ww. terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

http://www.old.mabion.eu

 

Stanowisko: Specjalista ds. kwalifikacji systemów, instalacji i urządzeń

Firma: MABION SA

Obszar działania firmy: Biofarmacja

Miejsce pracy: Konstantynów Łódzki/ Łódź

Wymagane umiejętności:

 • wykształcenie wyższe – preferencyjnie: inżynieria procesowa, automatyka i robotyka lub pokrewne
 • znajomość chromatografów cieczowych, systemów filtracyjnych, systemów bioreaktorowych i urządzeń laboratoryjnych
 • znajomość zasad pracy sterylnej
 • mile widziane doświadczenie w zakresie kwalifikacji sprzętowej i walidacji procesowej
 • kreatywność i elastyczność
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość języka angielskiego

 Opis stanowiska:

 • praca w systemie zmianowym (dodatkowy pakiet finansowy)
 • praca w systemie jakości GMP
 • zaangażowanie w produkcję leku biotechnologicznego w unikalnym procesie opartym o innowacyjne technologie
 • możliwość awansu
 • możliwość uzyskania unikalnych kompetencji w zakresie biotechnologii procesowej

Wymogi formalne zgłoszenia:   CV ze zdjęciem, list motywacyjny, format tytułu maila:  NAZWISKO_IMIĘ_ETAT
* Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych!

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  13.10.2016 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się  20.10.2016 

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności w ww. terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

http://www.old.mabion.eu

 

Dział Utrzymania Ruchu


Stanowisko: Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

Firma: MABION SA

Obszar działania firmy: Biofarmacja

Miejsce pracy: Konstantynów Łódzki/ Łódź

Wymagane doświadczenie i umiejętności :

 • specjalista ds. zapewnienia jakości z doświadczeniem technicznym
 • znajomość systemów jakości: DPW, DPL, ISO oraz zasad DPK
 • umiejętność analizy dokumentacji technicznej oraz rysunku technicznego
 • doskonała organizacja pracy
 • znajomość języka angielskiego w piśmie i w mowie

Opis stanowiska:

 • nadzór nad pomieszczeniami, instalacjami, systemami i urządzeniami wytwórni oraz zapewnienie ich płynnej pracy
 • opracowywanie harmonogramów przeglądów i konserwacji w/w obszarów
 • prowadzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną dotyczącą w/w obszarów
 • zapewnienie zgodności w/w obszarów z wymaganiami DPW
 • budżetowanie działalności działu utrzymania ruchu i sporządzanie planów inwestycyjnych
 • planowanie i organizacja pracy Działu

Dodatkowe informacje:

 • praca w systemie zmianowym (zmiany noce dodatkowo płatne)
 • praca w systemie jakości GMP
 • zaangażowanie w kontrolę, kwalifikację i konserwację innowacyjnej linii technologicznej do produkcji leku biotechnologicznego oraz innych instalacji charakterystycznych dla wytwórni produkcji sterylnej

Wymogi formalne zgłoszenia: CV ze zdjęciem, list motywacyjny, format tytułu maila: NAZWISKO_IMIĘ_ETAT
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:     30.09.2016.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

 

Stanowisko: Technik utrzymania ruchu

Firma: MABION SA

Obszar działania firmy: Biofarmacja

Miejsce pracy: Konstantynów Łódzki/ Łódź

Wymagane umiejętności :

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość systemów elektrycznych, wentylacji i automatyki
 • znajomość mechaniki ogólnej
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz rysunku technicznego
 • zainteresowania i zdolności techniczne
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • mile widziane uprawnienia na wózki widłowe

Opis stanowiska:

 • praca w systemie zmianowym (zmiany noce dodatkowo płatne)
 • praca w systemie jakości GMP
 • zaangażowanie w kontrolę, kwalifikację i konserwację innowacyjnej linii technologicznej do produkcji leku biotechnologicznego oraz innych instalacji charakterystycznych dla wytwórni produkcji sterylnej

Wymogi formalne zgłoszenia: CV ze zdjęciem, list motywacyjny, format tytułu maila: NAZWISKO_IMIĘ_ETAT
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:     30.09.2016.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
http://www.old.mabion.eu

 

Dział Kontroli Jakości


Stanowisko: 
Pracownik ds. Kontroli Jakości

Firma: MABION SA

Obszar działania firmy: Biofarmacja

Miejsce pracy: Łódź / Konstantynów Łódzki

 

Wymagane umiejętności

 • wykształcenie wyższe – biotechnologia, biologia, mikrobiologia, chemia
 • wiedza i doświadczenie z zakresu chromatografii (przede wszystkim białek)
 • znajomość i doświadczenie w zakresie pracy z HPLC
 • znajomość technik immunoenzymatycznych, biochemicznych, biologicznych
 • doświadczenie z zakresu walidacji metod analitycznych oraz pracy w systemie GMP mile widziane
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • dokładność, rzetelność, precyzja

Opis stanowiska:

 • praca w systemie zmianowym (dodatkowy pakiet finansowy)
 • praca w systemie jakości GMP


Wymogi formalne zgłoszenia:
   CV ze zdjęciem, list motywacyjny, format tytułu maila:  NAZWISKO_IMIĘ_ETAT

*Aktualna książeczka sanepidowska!

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  13.10.2016 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się  20.10.2016 

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności w ww. terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

http://www.old.mabion.eu

 

Stanowisko: Specjalista ds. Kontroli Jakości/Młodszy Specjalista

Firma: MABION SA

Obszar działania firmy: Biofarmacja
Miejsce pracy:
 Łódź / Konstantynów Łódzki

Zakres obowiązków:

 • kontrola funkcjonowania produkcji w zakresie zachowania standardów jakości
 • kontrola jakości produkowanych leków
 • przeprowadzenie badań i analiz jakościowych
 • inicjowanie i nadzorowanie działań zapobiegawczych i korygujących
 • opracowywanie i wdrażanie norm w zakresie kontroli jakości oraz monitoring ich działania
 • przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji jakościowej
 • przygotowywanie dokumentacji produktowej (specyfikacje, certyfikaty)
 • rozwój nowych metod badań produktów, uczestniczenie w ich walidacji
 • kontrolowanie zgodności składów ilościowych i jakościowych produktów z wymaganiami polskiego i unijnego ustawodawstwa
 • kontrola jakości komponentów i wyrobów finalnych w obrębie ich produkcji
 • współpraca z innymi działami firmy w zakresie wykonywanych prac kontrolnych

Wymagane umiejętności:

 • wykształcenie wyższe – biotechnologia, biologia, mikrobiologia, chemia
 • wymagane doświadczenie w pracy w Dziale Kontroli Jakości – przynajmniej dwuletnie w przypadku Specjalisty ds. Kontroli Jakości, przy krótszym doświadczeniu aplikacja dotyczy stanowiska Młodszego Specjalisty ds. Kontroli Jakości
 • znajomość i doświadczenie w zakresie pracy z HPLC
 • znajomość technik immunoenzymatycznych, biochemicznych, biologicznych
 • doświadczenie z zakresu walidacji metod analitycznych oraz pracy w systemie GMP mile widziane
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • dokładność, rzetelność, precyzja

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Spółki
 • pracę w młodym i dynamicznym zespole, w przyjaznej atmosferze
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia w firmie zajmującej się produkcją i rozwojem produktów biotechnologicznych
 • pracę pełną wyzwań, dającą możliwość uczestniczenia w budowaniu nowych rozwiązań
 • wynagrodzenie adekwatne do realizowanych działań
 • dużą samodzielność w działaniu
 • pracę w systemie zmianowym (dodatkowy pakiet finansowy)

 

Wymogi formalne zgłoszenia:   CV ze zdjęciem, list motywacyjny, format tytułu maila:  NAZWISKO_IMIĘ_ETAT
*Aktualna książeczka sanepidowska!

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  13.10.2016 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się  20.10.2016 

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności w ww. terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

http://www.old.mabion.eu

 

Dział Badań Klinicznych i Rejestracji


Stanowisko: Młodszy Specjalista ds. Badań Klinicznych

Firma: MABION SA

Obszar działania firmy: Biofarmacja

 

Wymagane umiejętności:

– wykształcenie wyższe – farmacja, biotechnologia, medycyna, pokrewne

– znajomość prawa farmaceutycznego

– wiedza z zakresu prowadzenia, monitoringu badań klinicznych, przedklinicznych

– wiedza z zakresu procesów rejestracji leków

– znajomość zagadnień związanych z GMP, GCP, GLP

– umiejętność pracy w zespole

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego

– bardzo dobra organizacja czasu pracy

Mile widziane:

– doświadczenie i wymagane uprawnienia z zakresu Pharmacovigilance

 

Wymogi formalne zgłoszenia:   CV ze zdjęciem, list motywacyjny, format tytułu maila:  NAZWISKO_IMIĘ_ETAT

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  13.10.2016 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się  20.10.2016 

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności w ww. terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

http://www.old.mabion.eu

 

Stanowisko: Menedżer ds. rejestracji i badań klinicznych

Firma: MABION SA

Obszar działania firmy: Biofarmacja

Miejsce pracy: Konstantynów Łódzki/ Łódź

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Menedżera ds. rejestracji i badań klinicznych. Kandydaci powinni legitymować się kierunkowym wykształceniem oraz doświadczeniem w obszarze rozwoju i rejestracji nowych leków, w tym znajomością kluczowych przepisów i wytycznych. Mile widziane doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym oraz kompetencje w zakresie zarzadzania projektami i zespołami.

Wymagane umiejętności:

Kompetencje kluczowe

 • wykształcenie wyższe – preferowane dziedziny: biotechnologia, farmacja, biologia, medycyna, matematyka
 • znajomość systemów jakości: GMP, GLP, GCP
 • znajomość wytycznych EMA w zakresie rozwoju i rejestracji leków biotechnologicznych
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w obszarze rejestracji leków
 • wiedza z zakresu biostatystyki
 • wiedza z zakresu analityki leków biologicznych
 • mile widziany dorobek rejestracyjny

Kompetencje pomocnicze

 • doświadczenie w koordynowaniu badań klinicznych
 • wiedza z zakresu farmakologii klinicznej
 • znajomość języka angielskiego (płynna komunikacja i przygotowywanie dokumentacji)
 • rzetelność, umiejętność podejmowania decyzji, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, myślenie analityczne, komunikatywność, inicjatywa, odporność na stres

Zapraszamy do kontaktu również osoby spełniające część kryteriów.

Wymogi formalne zgłoszenia: CV ze zdjęciem, list motywacyjny, format tytułu maila:  NAZWISKO_IMIĘ_ETAT

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  13.10.2016 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się  20.10.2016 

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności w ww. terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

http://www.old.mabion.eu

 

Stanowisko: Specjalista ds. Logistyki

Firma: MABION S.A.

Obszar działania firmy: Logistyka

Miejsce Pracy: Konstantynów Łódzki

Wymagane umiejętności:

 • Umiejętność pracy w Zespole, umiejętność zarządzania pracą Zespołu
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność
 • Znajomość wytycznych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Zadania:

 • Zarządzanie flotą pojazdów, układanie harmonogramów pracy Zespołu
 • Organizacja transportów krajowych i międzynarodowych
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem transportu w warunkach kontrolowanych
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie logistyki
 • Przygotowywanie dokumentacji transportowej na potrzeby odpraw celnych

Zgłoszenie powinno zawierać:   CV ze zdjęciem (z zaznaczeniem wymaganych ogłoszeniem umiejętności)  i list motywacyjny,  format tytułu maila: NAZWISKO_IMIĘ_ETAT
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  08.09.2016 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się  15.09.2016 

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności w ww. terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

 

Dział Zapewnienia Jakości

Stanowisko: Młodszy Specjalista ds. Zapewnienia Jakości

Firma: MABION SA

Obszar działania firmy: Biofarmacja

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe – farmacja, biotechnologia, biologia;

– znajomość systemów jakości: DPW, DPL, ISO oraz zasad DPK;

co najmniej roczne doświadczenie w pracy w Dziale Zapewnienia Jakości firmy farmaceutycznej;

– znajomość języka angielskiego (płynna komunikacja i przygotowywanie dokumentacji);

– umiejętność pracy w zespole;

– skrupulatność, dokładność, komunikatywność;

– bardzo dobra organizacja czasu pracy.

Opis stanowiska i podstawowe obowiązki:

– tworzenie i weryfikacja dokumentacji systemowej (DPL, DPW);

– udział w audytach wewnętrznych i inspekcjach zewnętrznych;

– nadzór prowadzenia badań analizy prób badania klinicznego (DPL);

– nadzór wytwarzania biotechnologicznych produktów leczniczych i ich kontroli;

– udział w tworzeniu dokumentacji rejestracyjnej.

Warunki zatrudnienia:

– umowa o pracę;

– praca w systemie zadaniowym;

– praca w systemie jakości DPW/DPL;

– możliwość awansu na stanowisko Specjalistę ds. Zapewnienia Jakości (procedura awansu).

Wymogi formalne zgłoszenia:   CV ze zdjęciem, list motywacyjny, format tytułu maila:  NAZWISKO_IMIĘ_ETAT

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  30.09.2016 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:
rekrutacje@old.mabion.eu

 

 

Stanowisko: Kierownik Działu Zapewnienia Jakości

Firma: MABION SA

Obszar działania firmy: Biofarmacja

Miejsce pracy: Konstantynów Łódzki/ Łódź

Wymagane umiejętności

 • wykształcenie wyższe – farmacja, biotechnologia, biologia
 • znajomość systemów jakości: GMP, GLP, ISO oraz zasad GCP
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w Dziale Zapewnienia Jakości firmy farmaceutycznej
 • doświadczenie na kierowniczym stanowisku
 • znajomość języka angielskiego (płynna komunikacja i przygotowywanie dokumentacji)
 • rzetelność, decyzyjność, zdolności zarządcze, umiejętność pracy w zespole, myślenie analityczne, komunikatywność, inicjatywa, odporność na stres
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy

Wymogi formalne zgłoszenia:   CV ze zdjęciem, list motywacyjny, format tytułu maila:  NAZWISKO_IMIĘ_ETAT

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 833)”

Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową:  13.10.2016 

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się  20.10.2016 

Nadesłanie zgłoszenia jest potwierdzeniem dyspozycyjności w ww. terminie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kontakt:

rekrutacje@old.mabion.eu
ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki

http://www.old.mabion.eu