Notowania

 

Nazwa: MABION S.A.
Nazwa skrócona MAB
Rynek notowań: główny
Przynależność do sektora branżowego: Przemysł farmaceutyczny
Segment do którego spółka została zakwalifikowana: Podstawowy
Indeksy w skład których wchodzą akcje spółki: WIG-Poland, InvestorMS, sWIG80, WIG
Adres: ul. Józefów 9,
99-300 Kutno
Telefon: +48 (22) 327 16 90
Fax: +48 (22) 327 16 91
www: www.old.mabion.eu
E-mail: mabion@genesispr.pl
Prezes: Maciej Wieczorek