pMAB

Wektor ekspresyjny pMAB jest podstawą naszej technologii wyprowadzania linii komórkowych. Przede wszystkim wektor ten służy do uzyskiwania stabilnych linii komórek CHO. Wykorzystujemy w nim silny promotor, oraz szereg genów oporności na czynniki selekcyjne. Pozwala nam to uzyskać wysokie poziomy ekspresji białek rekombinowanych. Typowo są to ilości gramowe w przeliczeniu na litr hodowli. Wektor ten został z powodzeniem wykorzystany do stworzenia banków komórkowych spełniających standardy GMP, używanych do produkcji farmaceutycznej. System pMAB może być także z powodzeniam użyty do transfekcji przejściowych, mających na celu szybkie uzyskanie pierwszych serii produktu do wstępnych testów.