Produkcja GMP

Przeprowadzamy procesy wytwarzania naszych własnych produktów w standardzie GMP. Oferujemy to samo zaangażowanie i entuzjazm naszym klientom. Proponujemy również serwis walidacji procesowej.

Zasoby i usługi

•    Bankowanie komórek i ich przechowywanie
•    Szeroka gama dostępnych objętości produkcyjnych – od 50 do 400 litrów
•    Możliwość produkcji materiału klinicznego i nieklinicznego
•    Wysokie wydajności procesów zarówno opartych na systemach ssaczych,
jak i prokariotycznych
•    Chromatografie procesowe w skalach produkcyjnych
•    Usługi pakowania produktu sterylnego w opakowania bezpośrednie i zbiorcze
•    Zwalnianie produktu
•    Wsparcie podczas projektowania i wdrażania procesu
•    Nowoczesna linia produkcyjna oparta w całości na materiałach sterylnych,
jednorazowych, gdzie produkt nie ma kontaktu z urządzeniem od etapu banku
komórek do produktu gotowego