Produkty w rozwoju

Obecnie trwają prace nad czterema lekami. Wszystkie stanowią przeciwciała terapeutyczne. Główne obszary zainteresowań terapeutycznych MABION to choroby nowotworowe i autoimmunologiczne.

Pierwsze rozwijane przeciwciało monoklonalne to lek o roboczej nazwie Mabion CD20 używany w leczeniu nowotworów krwi, chłoniaków i białaczek, jak również w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Lek z sukcesem przeszedł fazy rozwoju procesu wytwarzania i charakterystyki in vitro. Obecie lek wchodzi w fazę badań klinicznych.

Drugim rozwijanym przeciwciałem jest lek o roboczej nazwie Mabion HER2 przeznaczony do terapii raka piesi. Lek jest na etapie rozwoju procesu wytwarzania i metod analitycznych.

Rozwój kliniczny dwóch kolejnych przeciwciał, anty VEGF i anty EGFR, jest planowany na lata 2016 – 2017.

Piątym projektem realizowanym w MABION jest uzyskanie stabilności linii komórkowej, przeznaczonej do celowanego wprowadzenia CDNA białek rekombinowanych do genomu gospodarza, umożliwiając tym samym stabilną i wydajną nadekspresję tego białka.

MABION oferuje kontraktowy rozwój innych rekombinowanych białek, w tym insulin ludzkich, analogów insulin ludzkich, oraz insulin zwierzęcych. Możliwy jest rozwój samej technologii uzyskiwania metod analitycznych, jak i wytwarzanie produktu w standardzie GMP.