Prowadzone projekty unijne

Projekty współfinansowane ze środków UE

W październiku 2010 roku Mabion SA pozyskał blisko 40 mln zł dofinansowania w ramach prowadzonego projektu dotyczącego leku mabionCD20. Jest to największe dofinansowanie otrzymane przez polską spółkę od momentu rozpoczęcia realizacji programu 1.4-4.1 PO Innowacyjna Gospodarka. Pieniądze pozyskane z dofinansowania zostaną przeznaczone na dokończenie rozwoju produktu, dzięki czemu spółka uniezależni  się od zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie komercyjnego wytwarzania leku na potrzeby światowych rynków. Środki mają być rozliczone do 2014 roku. Całkowita wartość projektu to 74,8 mln zł.

INNOWACYJNA_GOSPODARKA_GRAY UE EFRR_pol

NAZWA PROJEKTU: „Innowacyjna technologia wytwarzania terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


 

W lutym 2012 roku Spółka Mabion podpisała umowę o dofinansowanie na realizację Projektu Innowacyjna technologia „double cutting” uzyskiwania nowoczesnych analogów hormonu ludzkiej insuliny, ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wysokość dofinansowania wynosi ponad 24 mln zł, a całkowita wysokość projektu to 40 397 000 mln zł. Środki mają być rozliczone do końca 2015 roku.

INNOWACYJNA_GOSPODARKA_GRAY UE EFRR_pol

NAZWA PROJEKTU: „Innowacyjna technologia ‚double cutting’ uzyskiwania nowoczesnych analogów hormonu ludzkiej insuliny”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


 

W listopadzie 2013 roku Spółka Mabion pozyskała 10 mln zł dofinansowania na wsparcie rozwoju klinicznego leku MabionHER2, w ramach programu Innomed. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi blisko 24 mln zł. Środki pozyskane z Projektu mają być rozliczone do maja 2017 roku.

INNOWACYJNA_GOSPODARKA_GRAY UE EFRR_pol

PROJEKT NR: INNOMED/I/5/NCBR/2014
NAZWA PROJEKTU: „Rozwój kliniczny i rejestracja humanizowanego przeciwciała monoklonalnego wiążącego się z receptorem HER2 stosowanego w terapii raka piersi”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO