Raporty bieżące

24/2016

2016-08-08 14:45:22

Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20

[pobierz]

 

23/2016

2016-07-30 21:25:02

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

[pobierz]

 

22/2016

2016-07-29 19:01:37

Postępy rozmów dotyczących warunków porozumienia z przyszłym potencjalnym partnerem

[pobierz]

 

21/2016

2016-07-15 17:32:04

Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20

[pobierz]

 

20/2016

2016-07-07 13:41:49

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

[pobierz]

 

19/2016

2016-07-04 15:55:37

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O
[pobierz]

 

18/2016

2016-06-21 18:14:56

Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20
[pobierz]

 

17/2016

2016-06-10 12:21:37

Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 7 czerwca 2016 r.

[pobierz]

 

16/2016

2016-06-08 15:43:09

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

[pobierz]

 

15/2016

2016-06-07 20:28:10

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Mabion S.A.

[pobierz]

 

14/2016

2016-06-07 20:23:53

Zmiana Statutu Mabion S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2016 r.

[pobierz]

 

13/2016

2016-06-07 20:20:29

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 7 czerwca 2016 r.

[pobierz]

 

12/2016

2016-06-07 12:45:22

Zakończenie subskrypcji akcji serii O

[pobierz]

 

11/2016

2016-05-24 17:27:08

Kandydatura do Rady Nadzorczej Mabion S.A.

[pobierz]

 

10/2016

2016-05-24 17:01:05

Objęcie akcji serii O

[pobierz]

 

9/2016

2016-05-23 15:05:54

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii O

[pobierz]

 

8/2016

2016-05-18 13:58:13

Podpisanie przedwstępnych umów objęcia akcji Mabion S.A.

[pobierz]

 

7/2016

2016-05-11 22:43:52

Proponowane zmiany Statutu MABION S.A.

[pobierz]

 

6/2016

2016-05-11 22:40:32

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 7 czerwca 2016 roku

[pobierz]

 

5/2016

2016-04-22 14:11:28

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N oraz zmian w Statucie Spółki

[pobierz]

 

4/2016

2016-02-05 09:47:18

Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biotechnologicznych Produktów Leczniczych

[pobierz]

 

3/2016

2016-01-19 08:27:14

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016

[pobierz]

 

2/2016

2016-01-13 16:33:24

Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

[pobierz]

 

1/2016

2016-01-08 14:54:34

Otrzymanie zezwolenia na wytwarzanie badanych produktów leczniczych w Konstantynowie Łódzkim

[pobierz]

 

Rok 2015:

44/2015

Objęcie akcji serii N

[pobierz]

43/2015

Objęcie akcji serii N przez głównych Akcjonariuszy

[pobierz]

42/2015

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana Statutu Spółki

[pobierz]

41/2015

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii L i M

[pobierz]

40/2015

Pozytywna opinia po piątym posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie przebiegu badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20.

[pobierz]

39/2015

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii L i M

[pobierz]

38/2015

Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

[pobierz]

37/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Mabion S.A.

[pobierz]

36/2015

Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

[pobierz]

35/2015

Warunkowa rejestracja akcji serii M w KDPW

[pobierz]

34/2015

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

[pobierz]

33/2015

Pozytywne zakończenie inspekcji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim

[pobierz]

32/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

31/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M oraz zmian w Statucie Spółki
[pobierz]

30/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

[pobierz]

29/2015

Warunkowa rejestracja akcji serii L w KDPW

[pobierz]

28/2015

Zakończenie subskrypcji akcji serii M

[pobierz]

27/2015

Emisja akcji serii M

[pobierz]

26/2015

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki
[pobierz]
[Zmiana_Statutu_Spolki]

25/2015

Rejestracja zmian w Statucie Mabion S.A.

[pobierz]

24/2015

Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na NWZ Mabion S.A. w dniu 30 września 2015 r.

[pobierz]

23/2015

Zmiana Statutu Mabion S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2015 roku
[pobierz]

22/2015

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A. w dniu 30 września 2015 roku
[pobierz]
[Treść uchwał]

21/2015
Złożenie wniosku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego o wydanie zezwolenia na wytwarzanie badanych produktów leczniczych w Konstantynowie Łódzkim
[pobierz]

 

20/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.
[pobierz]

19/2015
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

18/2015
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
[pobierz]

17/2015
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Mabion SA w dniu 24 czerwca 2015
[pobierz]
[załącznik]

16/2015
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
[pobierz]

14/2015
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku
[pobierz]
[treść uchwał]

13/2015
Upoważnienie Altiora do prowadzenia badania klinicznego MabionCD20 w RZS
[pobierz]

12/2015
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

11/2015
Przedłużenie porozumienia z Plexus Ventures dotyczącego pozyskiwania licencjobiorców
[pobierz]

10/2015
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MABION S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 r.
[pobierz] [Projekty uchwał]

9/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion SA
[pobierz]

8/2015
Zmiana podmiotu prowadzącego badanie kliniczne MabionCD20 w RZS
[pobierz]

7/2015
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Kompleksu Naukowo-Przemysłowego w Konstantynowie Łódzkim
[pobierz]

6/2015
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

5/2015
Podpisanie z Biolotus porozumienia licencyjnego dotyczącego współpracy w Brazylii
[pobierz]

4/2015
Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności MABION SA za 2014 rok
[pobierz]
[Wykaz wprowadzonych zmian]

3/2015
Pozytywna opinia po czwartym posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie przebiegu badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20.
[pobierz]

2/2015
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015
[pobierz]

1/2015
Informacje dotyczące procedury rejestracyjnej leku MabionCD20 w Argentynie
[pobierz]

Rok 2014:

45/2014
Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
[pobierz]

44/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

43/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

42/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

41/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

40/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

39/2014
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
[pobierz]

38/2014
Raport z inspekcji przeprowadzonej przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny
[pobierz]

37/2014
Przekroczenie przez wartość aneksów do umowy o generalne wykonawstwo budowy zakładu w Konstantynowie Łódzkim kryterium umowy znaczącej
[pobierz]

36/2014 
Podpisanie umowy z Altiora o realizację badania klinicznego z udziałem pacjentek z nowotworem piersi
[pobierz]

35/2014 
Pozytywna opinia po trzecim posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie przebiegu badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20.
[pobierz]

34/2014 
Informacje na temat Członka Rady Nadzorczej
[pobierz]

33/2014 
Zakończenie prywatnej subskrypcji akcji serii L spółki Mabion S.A.
[pobierz]

32/2014 
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
[pobierz]

31/2014 
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi
[pobierz]

30/2014 
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentamifinansowymi
[pobierz]

29/2014 
Objęcie akcji serii L przez głównych Akcjonariuszy
[pobierz]

28/2014 
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana Statutu Spółki
[pobierz]

27/2014 
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Mabion SA w dniu 26 czerwca 2014
[pobierz]

26/2014 
Wprowadzenie do obrotu akcji serii K
[pobierz]

25/2014 
Powołanie Członka Rady Nadzorczej MABION S.A.
[pobierz]

24/2014 
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A.
[pobierz]

23/2014 
Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji serii K Spółki
[pobierz]

22/2014 
Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję
[pobierz]

21/2014 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013
[pobierz]

20/2014 
Podpisanie umowy o konsultacje w zakresie przygotowanie kompleksu w Konstantynowie Łódzkim do wymogów amerykańskiej Agencji Żywności i Leków
[pobierz]

19/2014 
Podpisanie listu intencyjnego z Biolotus dotyczącego współpracy w Brazylii
[pobierz]

18/2014 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.
[pobierz]

17/2014 
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
[pobierz]

16/2014 
Podpisanie porozumienia dotyczącego pozyskiwania licencjobiorców
[pobierz]

15/2014 
Podpisanie umowy z Altiora o realizację badania klinicznego z udziałem pacjentów chorych na chłoniaka
[pobierz]

14/2014 
Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii K
[pobierz]

13/2014 
Informacja o objęciu akcji serii K
[pobierz]

12/2014 
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
[pobierz]

11/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A.
[pobierz]
– załącznik 1 [pobierz]
– załącznik 2 [pobierz]
– załącznik 3 [pobierz]

10/2014
Zawarcie umowy dotyczącej przyszłej dystrybucji MabionCD20 w Islandii
[pobierz]

09/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

08/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

07/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.
[pobierz]

06/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
[pobierz]

05/2014
Podpisanie umowy z JSC Farmak
[pobierz]

04/2014
Pozytywna opinia po drugim posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie jakości badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20.
[pobierz]

03/2014
Otrzymanie decyzji NCBiR w sprawie dofinansowania do MabionHER2
[pobierz]

02/2014

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
[pobierz]

01/2014
Zawarcie umowy o wykonanie linii technologicznej do produkcji przeciwciał
[pobierz]

 

Raporty za rok 2013 [wejdź]
Raporty za rok 2012 [wejdź]
Raporty za rok 2011 [wejdź]
Raporty za rok 2010 [wejdź]