Raporty okresowe

RAPORTY ROCZNE

2015 rok[pobierz]
Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2015 [pobierz]

2014 rok[pobierz]

2013 rok[pobierz]

2012 rok [pobierz]

2011 rok[pobierz]

2010 rok[pobierz]

RAPORTY PÓŁROCZNE

2015 rok – [pobierz]
2014 rok – 
[pobierz]
2013 rok – 
[pobierz]

 

RAPORTY KWARTALNE

I kwartał 2016 r.[Pobierz]
Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q 1/2016 [Informacja dodatkowa] [Pozostałe informacje]

III kwartał 2015 r. – [pobierz]
Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q 3/2015 [Informacja_dodatkowa] [Pozostale_informacje]

I kwartał 2015 r.[pobierz]
Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q 1/2015 [Informacja dodatkowa] [Pozostałe informacje]

III kwartał 2014 r. – [pobierz]
Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q 3/2014 [pobierz] [pobierz]

I kwartał 2014 r. – [pobierz]
Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q 1/2014 [pobierz] [pobierz]

I kwartał 2013r. – [pobierz]

III kwartał 2013r. – [pobierz]
Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q 3/2013 
[pobierz] [pobierz]

IV kwartał 2012r. – [pobierz]

III kwartał 2012r. – [pobierz]
korekta raportu za III kwartał 2012 r. – [pobierz]

II kwartał 2012 r.[pobierz]
korekta raportu za II kwartał 2012 r. – [pobierz]

I kwartał 2012 r.[pobierz]
korekta raportu za II kwartał 2012 r. – [pobierz]

IV kwartał 2011 r.[pobierz]

III kwartał 2011 r.[pobierz]

II kwartał 2011 r.[pobierz]

I kwartał 2011 r.[pobierz]

IV kwartał 2010 r.[pobierz]

III kwartał 2010 r.[pobierz]

II kwartał 2010 r.[pobierz]