Rozwój procesów bioprodukcji

MABION posiada doświadczenie w pracy z różnymi systemami ekspresyjnymi, np. różne typy komórek CHO, hybrydoma, czy E. coli. Możemy opracować bioproces od podstaw dla klientów, którzy nie mają rozwiniętego procesu, jak i zmodyfikować istniejący proces. Alternatywnie, możemy zaproponować klientowi isniejące, opracowane w naszych laboratoriach i wytwórni pilotowej, sprawdzone procesy, co zapewni szybkie rozpoczęcie wytwarzania w standardzie GMP.

Posiadamy doświadczenie z różnymi typami białek. Nieważne czy jest ono wydzielane poza komórkę, czy wewnątrzkomórkowe, rozpuszczalne, czy w postaci ciałka inkluzyjnego, jedno bądź wielopodjednostkowe, monomeryczne, czy multimeryczne, fragmentaryczne czy fuzyjne. MABION może zaproponować platformę do produkcji białka.

Rozwój procesów opartych o systemy ssacze

Platforma MABION jest oparta o media definiowane chemicznie. Posiadamy bardzo dobre kontakty z dostawcami mediów, w bardzo łatwy sposób możemy przeprowadzić transfer procesów bazujących na mediach dostępnych komercyjnie.

Koncentrujemy się na jakości, nie tylko produktywności – nasze podejście do rozwoju procesów polega na położeniu dużego nacisku na analitykę dotyczącą zarówno produktu, jak i procesu. Jest to możliwe dzięki szerokim kompetencjom analitycznym obecnym w MABION. Podejście to jest wyjątkowe na rynku.
Elementy platformy procesów ssaczych to min.:

Szybka, wydajna i oszczędna metodyka przeglądania różnych warunków procesu w mini bioreaktorach

  • Bioreaktory do rozwoju procesu o objętościach od 0,5 L do 5 L
  • Bioreaktory do skali pilotowej o objętościach od 50 L do 200 L
  • Analityka dotycząca procesu i produktu
  • Analizy zużywania składników odżywczych podczas procesu
Elementy platformy procesów ssaczych to min.:
  • Bioreaktor rozwojowy o objętości do 4,5 L
  • Gotowe procesy dostępne dla E. coli
  • Bioreaktory do skali pilotowej o objętościach od 50 do 200L
  • Wyodrębniona strefa do bankowania komórek bakteryjnych w standardzie GMP o klasie czystości A w B
  • Analizy zużywania składników odżywczych podczas procesu