Rynek produktów

Według przewidywań analityków, w 2015 roku wartość rynku przeciwciał monoklonalnych  sięgnie kwoty 60 mld dolarów, aby w roku 2025 przekroczyć wartość 75 mld dolarów.

Sprzedaż leków opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych utrzymuje dwukrotnie szybsze tempo wzrostu niż innych leków biotechnologicznych.

Światowy rynek dwóch pierwszych przeciwciał monoklonalnych, nad którymi pracuje Mabion (MabionCD20 i MabionHER2), już obecnie ma wartość prawie 10 mld dolarów rocznie. Według ostrożnych szacunków, za pięć lat wartość ta wzrośnie o 20-40%, osiągając poziom 12-14 mld dolarów rocznie.

Według szacunków opartych na ostrożnych założeniach, wartość sprzedaży każdego z dwóch preparatów, nad którymi pracuje Mabion, po wprowadzeniu ich na rynek, ukształtuje się w pierwszym roku na poziomie kilkudziesięciu mln dolarów, a w ciągu kolejnych trzech lat wzrośnie kilkukrotnie. Dzięki rozwijanej w Mabionie technologii, spółka spodziewa się wyższej niż u konkurencji wydajności produkcji przeciwciał monoklonalnych. Dzięki temu jej preparaty będą mogły być o 30 – 40 proc. tańsze niż konkurencji. Obecnie koszt rocznej terapii jednej osoby przy zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych wynosi odpowiednio 50 tys. dolarów w przypadku raka piersi i 35 tys. dolarów w przypadku nowotworów krwi.