Strategia Spółki Mabion S.A.

Podstawowym celem działalności Mabion jest rozwój, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu onkologicznych leków biopodobnych do istniejących na rynku oryginalnych leków biotechnologicznych (tzw. leków referencyjnych).
Priorytetowym projektem Spółki jest obecnie wprowadzenie preparatu MabionCD20 na jak największą liczbę światowych rynków. Spółka zamierza we własnym zakresie przeprowadzać proces rejestracji w procedurze centralnej na obszarze całej Unii Europejskiej, gdzie system rejestracji leków biopodobnych jest dobrze uregulowany. Ponadto, jednym z celów Spółki jest wprowadzenie leków na rynek amerykański. W przypadku regionów o mniej uregulowanym systemie rejestracji, w krajach Afryki i Azji, zarówno realizację sprzedaży, jak i całą procedurę rejestracji Mabion planuje przeprowadzić za pośrednictwem lokalnych, wiodących firm farmaceutycznych na podstawie umów dystrybucyjnych.
Rynek leków biotechnologicznych jest już obecnie bardzo atrakcyjny, a jego wartość w perspektywie kolejnych lat powinna się znacząco zwiększyć. Przyjęta przez Spółkę Mabion S.A. strategia przewiduje kontynuację prac badawczo-rozwojowych w zakresie kolejnych bioterapeutyków. Przewiduje się,
że zasadniczymi źródłami finansowania strategii rozwoju będą środki własne oraz dotacje z funduszy unijnych i krajowych.