Walne zgromadzenia

ZWZA w dniu 7 czerwca 2016 r.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [Pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [Pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [Pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [Pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [Pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [
Pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion [
Pobierz]

Sprawozdanie RN [Pobierz]

ZWZ Mabion S.A. – 7.06.2016 r – zapis audio

Wykaz uchwał podjętych przez ZWZA Mabion S.A. w dniu 7 czerwca 2016 roku [pobierz]

NWZA w dniu 30 września 2015 r.
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA [pobierz]
Projekty uchwał na NWZA [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion [pobierz]
Nagranie wideo z NWZA z dnia 30 września 2015 r. :

ZWZA w dniu 24 czerwca 2015 r.

Nagranie audio z Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz z dnia 24 czerwca 2015 r. [pobierz]

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion [pobierz]

ZWZA w dniu 26 czerwca 2014 r.
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion [pobierz]

ZWZA w dniu 23 kwietnia 2014 r.
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 1 [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 2 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 1 [pobierz]
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 2 [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki Mabion [pobierz]

ZWZA w dniu 12 czerwca 2013 r.
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [pobierz]
Sprawozdanie RN za 2012 rok [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie głosów [pobierz]

NWZA w dniu 12 grudnia 2012 r.
Dokumenty do pobrania:
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie głosów [pobierz]
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]
Projekty uchwał na NWZA [pobierz]

ZWZA w dniu 28 czerwca 2012 r.
Dokumenty do pobrania:
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji [pobierz]
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]
Projekty uchwał na ZWZA [pobierz]

NWZA w dniu 16 maja 2012 r.
Dokumenty do pobrania:
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji [pobierz]
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA [pobierz]
Projekty uchwał na NWZA [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]

NWZA w dniu 04 kwietnia 2012 r.
Dokumenty do pobrania:
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu [pobierz]
Informacja o ogólnej liczbie akcji [pobierz]
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA [pobierz]
Projekty uchwał na NWZA [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza [pobierz]
Wniosek akcjonariusza o zmiane uchwały NWZ [pobierz]
Biomed wniosek NWZ [pobierz]
Uchwała Zarządu w sprawie wyłączenia PP i ceny emisji [pobierz]
Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia PP OR [pobierz]