Władze spółki

W skład Zarządu Mabion SA wchodzą:

 • dr n. med. Maciej Wieczorek – prezes zarządu

Maciej Wieczorek jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskał na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Uzyskał stypendium naukowe w ramach programu UE TEMPUS na University New of Lisbon w Portugalii. Ukończył również studia MBA prowadzone przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Minnesoty. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami farmaceutycznymi. Jest założycielem i prezesem zarządu firmy biofarmaceutycznej Celon Pharma oraz prezesem zarządu Novazil Therapeutics i Celon Services. Wcześniej był współwłaścicielem i wiceprezesem zarządu firmy Adamed, gdzie zajmował się strategią produktową, badaniami i rozwojem oraz marketingiem. Jest twórcą i współtwórcą kilkunastu zgłoszeń patentowych w zakresie klasycznych leków chemicznych oraz biotechnologicznych, a także autorem wdrożeń kilku najlepiej sprzedających się leków w Polsce.

 • Jarosław Walczak – członek zarządu

Ukończył Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1993-2003 związany był z firmą Polfarmex. Jest również prezesem zarządu firmy Biofana SA. Zajmuje się pracami w zakresie rozwoju dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych (skład produktu, technologia wytwarzania, wymagania jakościowe i metody badań) oraz badań klinicznych, w tym badań biorównoważności (dokumentacja badań, monitorowania).

 • dr inż. Sławomir Jaros  – członek zarządu

Jest z wykształcenia biotechnologiem – ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, tytuł doktora nauk biologicznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Na potrzeby realizacji projektów Mabion współpracował również z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Brał udział w wielu projektach biotechnologicznych – w tym tworzeniu białek rekombinowanych oraz szczepionek. Sławomir Jaros związany jest ze spółką Mabion od końca 2007 roku i odpowiada za opracowanie technologii i produktów Mabion. Zajmuje stanowisko Kierownika Centrum Badawczo-Rozwojowego.

 • Artur Chabowski – członek zarządu

Ukończył studia na kierunku Organizacja i Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej. Dodatkowo był stypendystą Woodrow Wislon School of Public and International Affairs na Princeton University, gdzie uzyskał Certificate in Science, Technology and Public Policy. Pracował jako wicedyrektor CAIB Financial Advisers, dyrektor w KPMG i członek zarządu w ABN AMRO Corporate Finance. Od 2008 roku jest prezesem zarządu firmy ACADIA.

 

W skład Rady Nadzorczej Mabion SA wchodzą:

 • Robert Aleksandrowicz – przewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie oraz Studia Podyplomowe MBA Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Illinois w Urbana Champaign. Jest wiceprezesem zarządu Genexo  oraz członkiem Rady Nadzorczej OIN Pharma.

 • Grzegorz Stefański – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej

W 2004 roku objął stanowisko prezesa zarządu IBSS BIOMED. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył również studia podyplomowe MBA Uniwersytetu Gdańskiego, Copenhagen Business School i Uniwersytetu w Antwerpii oraz Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej.

 • prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Pietrucha – niezależny  członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest kierownikiem Zakładu Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prowadził prace badawcze dotyczące biochemicznych i molekularnych uwarunkowań funkcjonowania układu hemostazy oraz genetycznych uwarunkowań zaburzeń układu krążenia. Jest również prezesem zarządu Bio-Tech Consulting oraz Biotech Invest.

 • Bogdan Manowski – członek Rady Nadzorczej

Ukończył Szkołę Główną Handlową oraz studia MBA Uniwersytetu Warszawskiego. Związany był z Celon Pharma oraz Novazil Therapeutics, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. Od 2012 roku jest wiceprezesem zarządu Celon Service.

 • Jacek Nowak – członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2001 roku związany jest z firmą Polfarmex, a od 2005 roku pracuje jako dyrektor finansowy w firmie Biofana.

 • Tomasz Jasny – niezależny członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Zarządzania i Marketingu.

Dodatkowo ukończył studia podyplomowe we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie oraz studia podyplomowe z Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Od 2012 roku członek ACCA. Z branżą farmaceutyczną związany od 2002 roku.

 • Małgorzata Badowska – niezależny  członek Rady Nadzorczej

Prawnik w renomowanych kancelariach prawnych – Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak oraz Gromek i Partnerzy. Ponadto w latach w 2000-2001 w Biurze Prawnym Philip Morris Polska S.A. W latach 2003-2007 radca prawny w PLL LOT S.A. W 2004 roku uczestniczyła w zakładaniu, a następnie do 2007 roku prowadziła obsługę prawną pierwszej polskiej niskokosztowej linii lotniczej Centralwings. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z funduszami private equity i venture capital w szeregu transakcji i wielu procesach restrukturyzacyjnych, w tym tworzeniu funduszy i akwizycjach. Doradza bankom i instytucjom finansowym, a także przedsiębiorcom, przy zawieraniu umów dotyczących pozyskania finansowania, w tym umów kredytowych oraz umów o emisję obligacji. Brała również udział w licznych transakcjach dotyczących restrukturyzacji zadłużenia, w transakcjach sekurytyzacyjnych oraz transakcjach dotyczących nabywania pakietów wierzytelności. Z Kancelarią GESSEL związana od 2010 roku.

 

Podział odpowiedzialności członków Zarządu Spółki Mabion S.A.

 

mabion_logo_small

Prezes Zarządu

Maciej Wieczorek

Odpowiedzialny za obszar:

 • inicjowania, opracowywania oraz aktualizowania strategii Spółki; 

 • działań w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym Spółki;

 • działań komunikacyjno-wizerunkowych;

 • kształtowania polityki personalnej;

 • działań w zakresie rozwoju bazy zasobowej Spółki oraz realizacji polityki innowacyjnej;

 • finansów i księgowości Spółki;

 • pozyskiwania partnerów strategicznych dla Spółki.

mabion_logo_small

Członek Zarządu

Jarosław Walczak

Odpowiedzialny za obszar:

 • compliance w zakresie regulacji farmaceutycznych dotyczących Spółki;

 • badań klinicznych;

 • rejestracji leków.

mabion_logo_small

Członek Zarządu

Artur Chabowski

Odpowiedzialny za obszar:

 • przestrzegania standardów w zakresie sprawowania nadzoru korporacyjnego;

 • kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym Spółki (z aktualnymi oraz potencjalnymi inwestorami);

 • wypełniania formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa;

 • informatyczny i prawny dotyczący Spółki (poza prawem farmaceutycznym);

 • pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla Spółki;

 • administracji.

mabion_logo_small

Członek Zarządu

Sławomir Jaros

Odpowiedzialny za obszar:

 • badań i rozwoju – projektowanie leków, rozwój technologii, rozwój analityki, platform technologicznych;

 • wytwarzania, kontroli i zapewnienia jakości oraz wdrażania procesów technologicznych i analitycznych do otoczenia farmaceutycznego; zwiększania skali procesów, optymalizacji jakościowej, czasowej i kosztowej procesów;

 • procesów wdrożeń leków;

 • bezpieczeństwa pracy i kontroli ryzyka farmaceutycznego;

 • zarządzania operacyjnego – w tym za współpracę z partnerami zewnętrznymi w zakresie technologicznym, naukowym i komercyjnym;

 • za integrację obszarów – opracowywanie strategii rozwoju nowych produktów i technologii w sposób umożliwiający wdrożenia do przemysłu farmaceutycznego; kompatybilność procesów naukowych, technologicznych, analitycznych; integrację prac poszczególnych działów.