Wyprowadzenie linii produkcyjnych prokariotycznych

Zespół rozwoju procesów opartych na systemach prokariotycznych posiada duże doświadczenie w ustalaniu, optymalizacji procesów z wykorzystaniem komórek Escherichia coli, dla których charakterystyczne są wysokie gęstości komórek podczas procesu. Dostępnych jest szereg wektorów ekspresyjnych dopasowanych do E. coli, jak i samych komórek bakteryjnych. Konkretnego wyboru dokonuje się po analizie białka mającego być produktem. Dostępna jest również usługa bankowania komórek w standardzie GMP. Celem przyświecającym zespołowi jest wyprowadzenie wydajnie produkującej linii komórek oraz ustalenie niezawodnego, skalowalnego procesu opartego na wydajnych mediach o składzie nie budzącym zastrzeżeń w agencjach rejestracji leków.
Wyprowadzanie linii komórek E. coli
  • Wydajne wektory ekspresyjne
  • Klonowanie molekularne
  • Selekcja klonów komórek produkcyjnych
  • Możliwa praca w oparcu o system ekspresyjny dostarczony/zaproponowany przez klienta
  • Typowe wydajności procesu – kilkadziesiąt gram komórek w przeliczeniu na litr hodowli