Wyprowadzenie linii produkcyjnych ssaczych

Serwis wyprowadzania stabilnych linii ssaczych może być oparty zarówno na platformie technologicznej MABION, jak i dowolnym innym układzie. Wszystko po to, aby jak najlepiej spełnić specyficzne potrzeby klienta.

Wyprowadzanie linii ssaczych

Platforma MABION opiera się na bardzo wydajnym wektorze pMAB, komórkach CHO przystosowanych do wzrostu w zawiesinie i bez surowicy, procesie inżynierii komórkowej oraz optymalizacji medium hodowlanego dla danego klonu komórkowego. Te cztery elementy rozwinięto w celu stworzenia platformy technologicznej, będącej podstawą dla rozwoju procesu.

•    Hodowle komórkowe i transfekcja w warunkach bez surowicy
•    Wektor ekspresyjny pMAB
•    Klonowanie w warunkach bez surowicy
•    Inżynieria komórkowa
•    Izolacja stabilnych klonów o wysokiej produktywności
•    Kompletna dokumentacja do wdrożenia procesu

Inżynieria komórkowa i przeglądanie klonów

Sukces wyprowadzania linii komórek produkcyjnych jest ściśle związany ze zidentyfikowaniem i izolacją wysoko produktywnego klonu komórek z wyjściowych puli komórek. Nasza technologia przeglądania bazuje na wypracowanej w naszych laboratoriach kombinacji technik umożliwiającej identyfikację klonu o najbardziej korzystnych parametrach.

Usługi specjalne

Na poziomie molekularnym
•    Konstrukcje wektorów
•    Charakterystyka stabilności linii komórkowej
•    Charakterystyka genetyczna linii komórkowej

Linie komórkowe
•    Klonowanie istniejących komórek klienta
•    Charakterystyka linii komórkowych

Przeszukiwanie bibliotek komórek
•    Poprawa produktywności komórek
•    Identyfikacja klonów o wysokiej produktywności