Zarząd

Zarząd Mabion S.A.

Dr Maciej Wieczorek – Prezes Zarządu

Jest założycielem i prezesem zarządu firmy biofarmaceutycznej Celon Pharma, która jako jedna z nielicznych w Polsce rozwija innowacyjne leki biotechnologiczne. Wcześniej był współwłaścicielem i wiceprezesem zarządu firmy Adamed, gdzie zajmował się strategią produktową, badaniami i rozwojem oraz marketingiem. Jest twórcą i współtwórcą kilkunastu zgłoszeń patentowych w zakresie klasycznych leków chemicznych oraz biotechnologicznych, a także autorem wdrożeń kilku najlepiej sprzedających się leków w Polsce. Doktor nauk medycznych.

Jarosław Walczak – Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Od 1993 roku związany z firmą Polfarmex. Zajmuje się pracami w zakresie rozwoju dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych (skład produktu, technologia wytwarzania, wymagania jakościowe i metody badań) oraz badań klinicznych, w tym badań biorównoważności (dokumentacja badań, monitorowanie).

Dr inż. Sławomir Jaros – Członek Zarządu

Jest z wykształcenia biotechnologiem, brał udział w wielu projektach biotechnologicznych – w tym tworzeniu białek rekombinowanych oraz szczepionek. Dr Jaros związany jest ze spółką Mabion od końca 2007 roku i przez cały okres był kierownikiem laboratorium badawczo-rozwojowego.

Artur Chabowski – Członek Zarządu

Ukończył studia na kierunku Organizacja i Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej. Dodatkowo był stypendystą Woodrow Wislon School of Public and International Affairs na Princeton University, gdzie uzyskał Certificate in Science, Technology and Public Policy. Pracował jako wicedyrektor CAIB Financial Advisers, dyrektor w KPMG i członek zarządu w ABN AMRO Corporate Finance. Od 2008 roku jest prezesem zarządu firmy ACADIA.